מעמד אישי

צוואות, ירושות, אפוטרופסות, יפוי כוח מתמשך

אפוטרופסות וייפויי כוח מתמשך:

כולנו חיים בתקווה ש ״לי זה לא יקרה״ אולם החיים מלאי הפתעות ואין לדעת מה צופן לנו העתיד. ובעוד שאין לנו שליטה על דברים מסוימים, על דברים אחרים דווקא יש לנו, כמו לדוגמא, מי יטפל בנו בזמן מצב עתידי שבו לא נוכל לקבל החלטות.

על מנת להיות מוכנים לכל צרה שלא תבוא, ניתן כיום – כשאנחנו בגוף בריא ובמחשבה צלולה – לתת הנחיות למי שאנו מעוניינים שיטפל בנו בעתיד. הנחיות והוראות אלה ניתנים באמצעות כלים משפטיים כגון ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ו/או ייפויי כוח רפואי.

חשוב לדעת!

אם לא דאגנו לערוך יפוי כוח מתמשך בהיותנו בדעה צלולה, ביהמ"ש יהיה זה אשר יקבע מי ראוי לשמש עלינו כאפוטרופוס והוא זה שיהיה רשאי להחליט עבורנו בענייני הרכוש שלנו ובעניינים אישיים ורפואיים.

על כן, חשוב כי בעודנו בדעה צלולה נערוך ייפוי כוח מתמשך עבור כלל עניינינו.

שימו לב: רק עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת והוסמכו ע"י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשך מוסמכים לערוך מסמך זה. עו"ד אלכסנדר ריבקין ועו"ד נדיה ריבקין עברו את ההכשרה המיוחדת של האפוטרופוס הכללי ונמנים על עורכי הדין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

ירושות וצוואות:

רבים נרתעים מעריכת צוואה, אולם זוהי הדרך הטובה ביותר להבטיח כי לאחר לכתנו יוחלקו הכספים שלנו והרכוש שצברנו במהלך חיינו לאנשים אותם אנו בוחרים ובכך למנוע סכסוכים מיותרים בתוך המשפחה.

חשוב להדגיש כי צוואה ניתן לערוך בהיות האדם בדעה צלולה ועל כן מוטב לכל אדם שאינו מעוניין כי חוק הירושה יחול על עזבונו, לערוך צוואה בהיותו בחיים ובדעה צלולה, בה יפרט את הוראותיו לחלוקת רכושו בין יורשיו. במסמך זה ניתן אף להסביר ליורשים מדוע המצווה בחר בחלוקה בדרך זו.

כמו כן, ניתן בצוואה למנות מנהל עיזבון (אדם עליו סומך המצווה) והוא יהיה האחראי לחלוקת העיזבון לפי רצון המצווה.

משרדנו מעניק שירות מקצועי בתחומים הבאים:

  • עריכת צוואות, ביניהם צוואות הדדיות
  • טיפול בהגשת בקשות לצו קיום צוואה ו/או צו קיום ירושה, לרבות ייצוג בהתנגדות ועוד
  • הסכמי חלוקת עזבון
  • עריכת ייפוי כוח מתמשך
  • אפוטרופסות

יצירת קשר מהיר

    תפריט