מעמד אישי ודיני משפחה - Family Law

המשרד מעניק שירות אמין, אישי ומקצועי בתחום המעמד האישי ודיני משפחה 
  • הסכמי גירושין ו/או שלום בית ו/או הסכם חיים משותפים
  • מזונות אישה ומזונות ילדים
  • משמורת והסדרי ראייה
  • תביעות לפירוק שיתוף ואיזון משאבים
  • תביעת אבהות ו/או בדיקת רקמות
  • אפוטרופסות (בקשות למינוי אפוטרופוס זמני/קבוע לגוף ו/או לרכוש)
  • צווים זמניים כגון: עיקולים ו/או צו עיכוב יציאה מהארץ ו/או צווי מניעה
  • עריכת צוואות, ביניהם צוואות הדדיות
  • טיפול בהגשת בקשות לצו קיום צוואה ו/או צו קיום ירושה, לרבות ייצוג בהתנגדות ועוד…
  • טיפול בתביעות בעניין חטיפת ילדים לפי אמנת האג
תפריט