דיני הגירה ומשפט מנהלי

הסדרת מעמד בישראל - קבלת אזרחות / תושבות / אשרות

הסדרת מעמד בישראל ועתירות מנהליות נגד החלטות של רשות האוכלוסין וההגירה, לשכות
ומשרדי הפנים בכל רחבי הארץ

עו"ד אלכסנדר ריבקין, עוסק בהסדרת/קבלת מעמד בישראל, עיכוב הליכים, טיפול במסורבי כניסה, קבלת אזרחות/תושבות, אשרות כניסה, הארכת ו/או קבלת אשרות שהייה.

הגשת בקשות, עררים, ערעורים, השגות ועתירות כנגד החלטות של רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי הפנים בכל רחבי הארץ, בכל שלבי ההליך ובכל הערכאות משפטיות.

כאחד מתחומי העיסוק, עו"ד ריבקין, מייצג אזרחי מדינת ישראל ואזרחים/נתינים בעלי אזרחות זרה, מול רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי הפנים בכל רחבי הארץ, משטרת ישראל/ההגירה, ביקורת גבולות וכד'.

הייצוג כולל, הסדרת מעמד במדינת ישראל, לרבות הסדרת מעמד לבני זוג  (נשואים ו/או ידועים בציבור), אשר אחד מהם הינו אזרח/ית ישראלי/ת והשני הינו/ה אזרח/ית זר/ה.

עו"ד ריבקין, מטפל בעיכוב ההליכים מול רשויות ההגירה ומניעת הרחקתו של אזרח/נתין הזר ממדינת ישראל.

עו"ד ריבקין מלווה את לקוחותיו בכל הליך התאזרחות, תוך מתן ייועץ, הדרכה, הכנה וייצוג מול משרדי הפנים בכל חלקי הארץ.

לצורך מתן ייצוג הולם ומתאים, עו"ד ריבקין, נוקט בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותו, תוך מיצוי זכויותיהם של אזרחי/תושבי מדינת ישראל ו/או אזרחי מדינות זרות, לרבות על דרך של הגשת בקשות, דרישות, השגות, עררים, עתירות מנהליות וערעורים לביהמ"ש בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות המשפטיות .

תפריט