מקרקעין – נדל"ן - Real Estate

המשרד מעניק שירות אמין, אישי ומקצועי, בתחום דיני מקרקעין ועסקאות נדל"ן

  • ליווי צמוד בעסקאות נדל"ן (מכירה-רכישה).
  • ליווי מול הבנק למשכנתאות לצורך לקיחת הלוואת משכנתא למימון רכישת הנכס.
  • טיפול בסילוק משכנתאות ומחיקת שעבודים.
  • ליווי וייעוץ בעניין מיסוי מקרקעין בטרם החלטה על ביצוע עסקה במקרקעין.
  • ליווי וייעוץ בעסקאות רכישה מול קבלן.
  • רישום מקרקעין במרשם, בהתאם לצו ירושה/צו קיום צוואה ו/או צווים שיפוטיים ו/או פס"ד.
  • העברת נכס במתנה ועוד…
  • טיפול בתביעות לפינוי מושכר ו/או סילוק יד ממקרקעין
תפריט